Γιατί Linux;

Η εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων ανοικτού λογισμικού (Linux) έχει οδηγήσει στην υιοθέτησή τους από τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών Ευρωπαϊκών χωρών σε σειρά υπηρεσιών όπου απαιτείται αυξημένη αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, υποστήριξη, ασφάλεια και χαμηλό κόστος για συγκεκριμένους λόγους.

mac&tuxΑξιοπιστία:
Ανταποκρίνονται με εντυπωσιακή επιτυχία σε υψηλό φόρτο και για ιδιαίτερα μακρές χρονικές περιόδους χωρίς την απαίτηση επανεκκίνησης, επίβλεψης ή απρόβλεπτα σφάλματα.

Ασφάλεια: 
Διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχου κακόβουλου λογισμικού και γι’ αυτό το λόγο πολύ δύσκολα προσβάλλονται από τέτοιου είδους απειλές. Επίσης έχουν σχεδιαστεί εξαρχής να ελέγχουν τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών και διεργασιών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και τη δικτυακή πρόσβαση.

Μείωση κόστους συντήρησης: 
Εξαιτίας της αυξημένης αξιοπιστίας και των χαμηλών απαιτήσεων σε υλικό, μειώνεται σημαντικά το κόστος συντήρησης. Επίσης, η χρήση ανοικτού λογισμικού επιτρέπει στον πελάτη να ΜΗΝ δεσμεύεται από το συγκεκριμένο ανάδοχο ο οποίος έχει εκπονήσει το έργο.

whylinux2imageΕπεκτασιμότητα: 
Είναι σχεδιασμένα με βάση τις αρχές ανοικτού λογισμικού που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση κώδικα και την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας μιας εκτεταμένης κοινότητας για την εύκολη δημιουργία νέων εφαρμογών. Επιπλέον παρέχουν δυνατότητα χρήσης κλειστού λογισμικού όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Αξιοποίηση υπάρχοντος εξοπλισμού: 
Μπορούν να παραμετροποιηθούν κατά περίπτωση ώστε να αξιοποιούν υπάρχοντα εξοπλισμό.

Διαθεσιμότητα λογισμικού: 
Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών ανοικτού κώδικα είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτύου.

Χαμηλό κόστος: 
Τα λειτουργικά συστήματα ανοικτού λογισμικού και μια σειρά εργαλείων-εφαρμογών διατίθενται δωρεάν, δεν χρειάζονται άδειες.

πάνω